Timpul – inamicul de top în materia redactării unei lucrări de licenta!

Numai cine nu a redactat personal un eseu de amploare, impus în ultima clipă, de către un profesor uituc sau rău intenționat, nu cunoaște cât de dificilă se poate dovedi conceperea unui document (oricare ar fi tema acestuia) într-o unitate de timp limitată, context în care presiunea asupra autorului se poate dovedi a fi una deosebită.

Iar în cazul lucrărilor de licenta si diplomă, se constată faptul că această presiune poate căpăta valori exponențiale, mai ales în situația în care temele alese (ori impuse) se dovedesc a fi ieșite din tipar, ori când respectivul profesor coordonator are obiceiul de a se răzgândi asupra indicațiilor și recomandărilor de mai multe ori pe întreaga perioadă a consultării acestuia cu viitorul absolvent.

comanda-lucrari-licentaAșa se face faptul că, nu de puține ori, cei care au de elaborat și ulterior susținut o lucrare de diplomă sau licenta  (oricare ar fi tipul acesteia) se trezesc că fie nu mai au timpul necesar conceperii respectivului proiect în termenul impus, fie nu mai reușesc să imprime cursivitatea necesară conținutului lucrării de diplomă, în ambele situații putându-se remarca multiple ulterioare efecte.

Evită din timp astfel de situații!

Nu intra în panică, dacă timpul care ți-a mai rămas până la predarea lucrării tale de diplomă este unul mai mult decât limitat!

Și nu face greșeala de a încerca să inserezi în conținutul lucrării tale fragmente de text „inspirate” din diverse surse regăsite în mediul online, caz în care riști să fii descalificat de către comisia de examinare pentru lipsa de originalitate sau chiar de plagiat!

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on VK

Secretul unei colaborări de succes – lucrare licenta

Profesionalism, discreție și un grad maxim de calitate – acestea sunt doar trei dintre condițiile ce se remarcă în cadrul oricărei colaborări de succes din domeniul dedicat redactării la comandă a diverselor lucrări de diplomă si licenta , indiferent de tema acestora ori de sfera de interes din care ele fac parte.lucrare-licenta-comanda

De ce profesionalism ? – Pentru că doar profesioniștii știu să-și respecte toate promisiunile, indiferent că acestea vizează termenele de predarea lucrărilor de diplomă, originalitatea conținutului acestora ori natura diverselor surse de informare.

De ce discreție ? – Pentru că aceasta se constituie într-o garanție oferită oricărui potențial client, indiferent de standardele impuse de acesta.

De ce calitate ? – Pentru că aceasta este cea care imprimă adevărata valoare a oricărei lucrări de diplomă, indiferent de tema acesteia ori domeniul de interes din care face parte.

Lucrarelacomandă.com este platforma online unanim recunoscută în mediul academic românesc pentru profesionalismul de care a dat dovadă, de-a lungul anilor, în cadrul zecilor de mii de colaborări avute cu absolvenții diverselor instituții de învățământ superior din România și nu numai.

Doar aici, cei mai buni profesioniști în domeniul redactării la comandă, sunt oricând pregătiți să răspundă tuturor solicitărilor primite din partea clienților, oricare ar fi acestea, indiferent de cerințe, pretenții ori exigențe!

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on VK

Imprumuturile in lucrarea de licenta

Divizarea împrumuturilor in lucrarea de licenta între necesare și de lux este considerată irelevantă, deoarece raportat la funcția comunicațională și referențială îndeplinită de termenul specializat se conturează avantaje față de termenul autohton, printre care: circulația internațională, caracterul monoreferenţial și monosemantic care denotă precizie și brevilocvență.

 

Termenii străini împrumutați sunt adoptați cu ușurință de către vorbitori deoarece avantajele pe care le prezintă în special internaționalitatea le înlesneşte răspândirea, în plus de multe ori pentru conceptele, fenomenele, sau obiectele denumite (prin cuvintele împrumutate) nu există în limba autohtonă un termen mai convenabil decât însuși neologismul.

Invazia termenilor străini în fondul lexical românesc crează diverse păreri controversate în rândul lingviștilor și a oamenilor de cultură deoarece unii consideră binevenite aceste împrumuturi întrucât denumesc realități apărute recent în diferite domenii: ştiinţific, cultural, economic și înlesnesc modernizarea limbii și evoluția ei, iar alții consideră că apariția termenilor din alte limbi, preponderent engleză și utilizarea lor în detrimentul celor din limba autohtonă conduce la pierderea identității limbii, alterarea lexicului, și a specificului naţional  etc.

Limba română nu este singura care se confruntă cu această problemă, contactul cu limbile vecine și implicit manifestarea influenței uneia asupra celeilalte este inevitabilă atâta timp cât limba este vie, utilizată și vorbită. Important de precizat este totuși faptul că limba română a manifestat deschidere către îmbogățirea lexicului prin împrumuturi, ospitalitatea ei față de inovațiile lexicale fiind un lucru atestat de către specialiștii amintiți mai sus. Limba română are o capacitate de selecție și asimilare verificată și demonstrată în invaziile anterioare la care a fost supusă: franceză, rusă, slavă etc.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on VK

Conceperea și elaborarea editorialului

De cele mai multe ori, editorialiștii vor un lead puternic, care să impresioneze. Cea mai recomandabilă formă de a începe un editorial este paradoxul sau jocul de cuvinte, însă aceasta nu este o regulă. Jurnalistul poate începe cu orice, fie cu o anecdotă, o povestire scurtă, o constatare.

Primul paragraf trebuie să conțină o minimă punere în temă (de la ce anume plec?, despre ce este vorba?, unde s-a petrecut evenimentul?) și, pe cât posibil, să avanseze incitativ o promisiune de informare.

Cel mai la îndemână și mai folosit plan de realizare a editorialului este cel demonstrativ (plan-antiteză-sinteză) și cel dialectic format din atac – care poate începe cu un citat, o întrebare retorică, recapitularea faptelor, <Unii spun că…>, <Alții spun că…>, opinia personală (Eu cred că…), prezentarea argumentelor care să susțină afirmația, contraargumente și concluzia.

Alte planuri de construcție sunt: planul liber, planul mozaic, planul nestorian – începutul și sfârșitul articolului trebuie să conțină un fapt șocant, narativ, factual, lucrare de licenta la comanda.

Finalul cel mai bun este acela care încheie corect un text. Cert este că acesta trebuie să îndemne la lectură. De obiecei, finalul trebuie să ofere o imagine de ansamblu asupra mesajului, să-l întărească sau să-l reia prin reformulare sau printr-un paradox inteligent.

Ca orice text de opinie, editorialul implică de la bun început o atitudine polemică. Acesta pare că este singurul mod de a completa lipsa de informație. În funcție de stilul ales de către jurnalist, editorialele vor conține numeroase abordări și convingeri.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on VK

INDICATORI DE EVALUARE A UNEI LUCRARI DE LICENTA / DISERTATIE DE MASTERAT

Evaluarea lucrarii de licenta / disertatie de masterat se realizeaza in doua etape, de catre coordonator si de catre comisia de examinare.

In prima etapa, coordonatorul propune aprobarea/respingerea lucrarii de licenta, in vederea sustinerii si acorda de asemenea o nota, prin completarea unei fise de apreciere

Cea de-a doua evaluare este cea in care, pe baza lucrarii absolventului, a referatului de apreciere si a notei propuse de coordonator, precum si pe baza sustinerii lucrarii de catre absolvent (inclusiv pe baza raspunsurilor la intrebari), fiecare membru al comisiei acorda o nota, nota finala fiind media notelor acordate de membrii comisiei.

In fisa de apreciere a lucrarii, coordonatorul va evalua prin note de la 1 la 10, urmatoarele aspecte: respectarea indicatiilor primite, continutul stiintific al lucrarii, tehnoredactare, constiinciozitate, elemente originale, aplicabilitate practica, bibliografie.

In evaluarea realizata de comisia de licenta, se regasesc urmatorii indicatori generali:
a) Elemente de evaluare a expunerii si lucrarii scrise: claritatea si coerenta expunerii, consistenta lucrarii, raspunsurile date la intrebarile puse de comisie, aspectul lucrarii, finalizarea lucrarii.
b) Elemente de evaluare a realizarilor practice: functionalitate, tehnicitate, estetica in modul de prezentare, alinierea la standarde si norme din tehnica si informatica, definirea clara a obiectivelor, problemelor, solutiilor si rezultatelor obtinute, precum si comparatia cu alte rezultate cunoscute, existenta elementelor de originalitate, cu caracter inovativ.
c) Elemente de evaluare a cunostintelor de baza in domeniul abordat: prezentarea clara a conceptelor teoretice care au stat la baza aplicatiei, capacitatea de transpunere a teoriei intr-o realizare practica, precum si adaptarea stricta a domeniului studiat exact la necesitatile temei abordate, adica sistematizarea si relevanta informatiei.

In concluzie, absolventul trebuie sa fie atent la urmatoarele chei de autoevaluare:
1. Respectarea graficului de intalniri si a recomandarilor stabilite de coordonatorul lucrarii si de prezentul ghid.
2. Redactarea ingrijita a lucrarii, utilizand un limbaj academic, fara greseli de redactare si tehnoredactare, insiruirea logica si coerenta a sectiunilor si a ideilor.
3. Fragmentarea echilibrata a lucrarii pe capitole, formatarea unitara a lucrarii.
4. Actualitatea temei si relevanta acesteia pentru domeniul in care se sustine licenta.
5. Inscrierea temei abordate in domeniul de interes sau intr-un domeniu interdisciplinar.
6. Fundamentarea teoretica a temei propuse de lucrare (relevanta reperelor teoretice alese; utilizarea riguroasa a conceptelor, ideilor, teoriilor; calitatea surselor bibliografice – titluri noi, reviste de specialitate; realizarea citarilor; calitatea sintezei; concluzii relevante).
7. Insusirea stadiului actual al cunoasterii din domeniu, fundamentarea teoretica a temei propuse, sistematizarea informatiilor teoretice relevante pentru lucrare.
8. Autonomie fata de sursele bibliografice (prelucrarea critica, formularea ideilor personale si focalizarea pe tema; idei sau deschideri teoretice originale).
9. Utilizarea riguroasa a conceptelor, relevanta, actualitatea si citarea corecta a surselor bibliografice.
10. Calitatea proiectului de cercetare/proiectului aplicativ – partea experimentala (claritatea obiectivelor; definirea ipotezelor, operationalizarea corecta a conceptelor si a variabilelor; structurarea etapelor de lucru).
11. Capacitatea de raportare critica la sursele teoretice si de promovare a unei viziuni proprii, bine argumentate, sesizarea de noi directii de cercetare, transpunerea suportului teoretic intr-un rezultat practic .
12. Rigoarea metodologiei de cercetare (selectia optima a metodelor de investigatie si de prelucrare a datelor; alegerea si descrierea subiectilor – lot, esantion, cazuri).
13. Ponderea semnificativa a contributiei proprii, ponderea semnificativa a partii aplicative.
14. Aplicabilitatea, eficienta si corectitudinea rezultatelor obtinute.
15. Interpretarea rezultatelor (concordanta cu natura datelor).
16. Pertinenta deschiderilor pentru cercetare sau valorificare educationala a concluziilor lucrarii.
17. Stil si originalitate in abordarea problematicii vizate.
18. Prezentarea logica, succinta, estetica a aspectelor relevante din lucrare, cu accent pe partea practica si pe contributiile proprii, in cadrul sustinerii lucrarii in fata comisiei.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on VK

Lucrari de licenta – la un click distanta de tine !

lucrare licenta

 

Ai nevoie de ajutor in conceperea unei lucrari de licenta sau doar de mici modificari ale acesteia ? Intampini diverse probleme in redactarea unei disertatii master ? Lucrarea de doctorat pe care trebuie s-o prezinti in fata comisiei de evaluare este incompleta sau risca sa nu fie gata la timp ? Trebuie sa predai intr-un timp foarte scurt mai multe referate la specializari diferite si nu stii cum o sa te descurci ?

Redactare la comanda – este site-ul pe care poti gasi la orice ora ajutorul de care ai atata nevoie !

Concepem si redactam in scurt timp, la preturi accesibile tuturor, diverse lucrari la nivel academic, indiferent de natura acestora :

  • Lucrari de licenta
  • Lucrari de doctorat
  • Disertatii master
  • Prezentari PPT
  • Referate
  • Lucrari diploma diverse

Redactare la comanda iti ofera posibilitatea sa verifici gradual care este calitatea lucrarii realizate si sa intervi ori de cate ori aceasta nu se ridica la nivelul asteptarilor tale. Modificarile sunt intotdeauna realizate gratuit, daca acestea sunt solicitate de catre client in intervalul stabilit initial, prevazut in cadrul termenilor si conditiilor de utilizarea platformei.

Crezi ca o lucrare de diploma originala te poate costa foarte mult ? Nimic mai gresit ! Redactarea la comanda se realizeaza la cel mai bun raport calitate/pret, clientii platind sume imbatabile pentru lucrari la comanda 100 % originale !

Noi nu le vindem clientilor lucrari ce au fost deja prezentate in fata comisiilor de evaluare ! Noi ne onoram intotdeauna promisiunile si va garantam lucrari de diploma 100 % originale, ce sunt realizate cu respectarea stricta a tuturor indicatiilor primite.

Indiferent daca acestea vizeaza modul de redactare, o anumita structura, modul de adaugare al surselor bibliografice ori realizarea studiilor de caz, lucrarile la comanda respecta cerintele impuse de facultati in materia examenelor de absolvire.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on VK